Cetelem půjčky bez registru a příjmu on line

Zpět nahoru Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Osobní údaje zpracováváme především za účelem přípravy t nejlepší nabídky služeb právě pro Vás. Můžete se spolehnout, že Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím osobám, kromě samotných poskytovatelů služeb a partnera našeho portálu. Jsme vždy připraveni podat na žádost vysvětlení, podrobnou informaci o námi zpracovávaných údajích o Vaší osobě, provst opravu chybných údajů či odstranit jiný závadný stav. Můžete tž kdykoliv písemně požádat o odstranění Vašich osobních údajů z databáze naší společnosti. Ta si pot ponechá pouze údaje, kter jsou nezbytn ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím. Vědom si svých výše uvedených práv prohlašuji, že: "Uděluji společnosti Ušetř s.r.o., se sídlem Jemnická 1138/1, Praha 4, 140 00, IČ 24684295, DIČ 24684295, souhlas se zpracováním, shromažováním a uchováváním osobních údajů, kter ji poskytuji. Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Někter poskytnut údaje uveden v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů v platnm znění. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. Souhlasím stím, že obchodní společnost Ušetř s.r.o. má právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost Ušetř s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.". Klient tímto zárove výslovně souhlasí s tím, že společnost Ušetř s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovateli poptávan služby.
HTML:

BBCode:
Cetelem půjčky bez registru a příjmu on line