Privátní půjčky

Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušn investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistho obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to bu za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND. Příbuzn stránky Investiční společnost Česk spořitelny, a. s., SPOROTREND - otevřený podílový fond, Katalog finančních subjektů Investiční společnost Česk spořitelny, a. s., SPOROTREND - otevřený podílový fond, Podílov fondy SPOROTREND, Podílov fondy SPOROTREND, Struktura portfolia, struktura aktiv SPOROTREND, Základní údaje SPOROTREND, Výkonnost SPOROTREND, Výkonnost celá tabulka UNIS Jiří Lengál (Sporotrend Chu riskovat se nezvýší ani s příchodem jara X).
HTML:

BBCode:
Privátní půjčky