Úvěr nejnižší rpsn

Diskontní sazba Česk národní banky bývá obvykle ze všech úrokových sazeb z úvěrů nejnižší. Vedle toho se stanou neplatnými ujednání o jiných platbách spotřebitelskho úvěru. Toto ustanovení zákona představuje pro věřitele určitou formu postihu, na druh straně dává spotřebiteli možnost těžit určitou finanční výhodu v důsledku pochybení věřitele (až na výjimky bývá úroková sazba úvěru vyší než diskontní sazba ČNB, tj. v praxi dochází ke snížení úvěrových splátek ). Otázka: Jaký postih plyne pro věřitele a zprostředkovatele z toho, že při inzerování a sjednávání spotřebitelskho úvěru nedodrží všechny zákonem stanoven povinnosti? Odpově: Důsledkem nedodržení většiny povinností stanovených zákonem č. 145/2010 Sb. je naplnění skutkov podstaty správních deliktů, za něž mohou dozorov orgány uložit pokutu v závislosti na typu deliktu v ma.
HTML:

BBCode:
Úvěr nejnižší rpsn