Uver na ruku pouze teplice

Provádíte tyto testy, nebo nám poradíte, kde bychom jej mohli udlat? Dkuji. Pavel Pravda Odpov: Peji mnoho zdaru v zaazení do programu - prošel jsem si co je HAWIK a jde o nmeckou verzi testu WISC, který pouíváme, nicmn samozejm nepouíváme onu nmeckou verzi, je tedy otázka, zda je podmínkou práv HAWIK nebo tomu odpovídající eský test. Tedy prosím nejprve zjistte zda staí eská obdoba HAWIK u a následn je mon domluvit se s námi (nebo v jakkoli PPP - ten test je velmi rozšíený a má ho k dispozici.
HTML:

BBCode:
Uver na ruku pouze teplice