Státní studentská půjčka

Tento určený státní majetek, se kterým může podnik nakládat jen se souhlasem zakladatele, sestávající z pozemků, budov, koln a staveb, dle rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu č.j. rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 27/2000 ze dne a dodatku č. 4 ministerstva průmyslu a obchodu k základací listině státního podniku Rudn doly Příbram se sídlem v Příbrami, který je nedílnou součástí rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č.54/1998 č.j. ze dne 18. března 1998, na jeho dodatek č. 2, č. 120/1999 ze dne, č.j. 2 a č. 145/1999 ze dne, č.j. 3.
HTML:

BBCode:
Státní studentská půjčka