Půjčka od Čstsp

Proto se potkem roku 1972 objevil mezi poskytovanmi slubami STSP Sporoirov et (ml inspiraci v tehdej NDR). Sporoirov ty byly roeny 2 ron a krom hotovostnch operac umoovaly majitelm bezhotovostn placen jednorzovmi i trvalmi pkazy. Na konci roku 1988 existovalo ji 1,5 milionu sporoirovch t a k tmu datu na nich bylo uloeno 7,5 miliardy Ks. Pro lep pedstavu: prmrn msn mzda pracovnk sttnho a drustevnho sektoru dosahovala v roce 1988 ve 3085 Ks (to stailo na koupi 701 kilogram chleba, v roce 2005 bylo mon za prmrnou mzdu 19 030 korun koupit 1268 kilogram chleba). K tu vydvala STSP platebn instrumenty eky. Jimi bylo mon platit ve vybranch obchodech i vybrat hotovost v jakkoliv poboce spoitelny u ns (prvn platebn karty se u ns zaaly vydvat v roce 1988 ivnostensk banka tzv. dispozin kartu k tuzexovm tm, prvn bankomat se objevil v polovin roku 1989). Hojn vyuvanmi finannmi slubami ovem nebyly jen sluby vkladov, ale patily sem i pjky. Nejdle do historie pitom zasahuj velmi oblben novomanelsk pjky (zaveden v roce 1948 jako pomoc pi een problm s bydlenm mladch lid postiench vlkou). Poskytovaly se do maximln ve 30, resp. 50 tisc K (po 1. 7. 1987) s rokem 2,5 p.a. na zazen bytu a 1 p.a. na pozen bytu. Pro zskn pjky bylo nutn sehnat vdy ruitele. Pjka se musela splatit nejdle do 10 let. Novomanelsk pjky spolu s vry podporujcmi individuln a zejmna pak drustevn vstavbu tvoily tm 79 z celkovho objemu pjek evidovanch STSP. Ron prmry kurz nkterch mn v Praze (r. 1988) 100 DDM (bval NDR) 301,56 Ks 1 USD (USA) 5,32 Ks 1 GBP (Spojen krlovstv) 9,45 Ks 100 FRF (Francie) 89,56 Ks Zdroj: Statistick roenka r. 1990.
HTML:

BBCode:
Půjčka od Čstsp