Zrušení půjčky

2.23. Splátka určitá peněžní částka, zaplacená klientem věřiteli na základě smlouvy o půjčce. 2.24. Sankční poplatky peněžní částka stanovená Všeobecnými obchodními podmínkami (úroky z prodlení, smluvní pokuty a poplatky k jejímuž uhrazení se klient zavázal, a kterou je povinen zaplatit věřiteli v případě včasnho neplnění podmínek smlouvy o půjčce. 2.25. Ověřovací poplatek jednorázový nevratný poplatek, který musí zaplatit klient za účelem ověření bankovního účtu, na který bude poskytnuta půjčka. Výše poplatku, kterou stanovuje věřitel, je 1.-kč. 2.26. Smlouva o půjčce smlouva uzavřená mezi věřitelem a klientem, ve kter se věřitel.
HTML:

BBCode:
Zrušení půjčky