Uvěr půjčka rozdíl

Hlavn rozd l mezi leasingem a věrem je ve vlastnictv auta. Dalš mi formami finančn ho leasingu jsou Zpětn leasing (půjčka na v š vlastn vůz).
HTML:

BBCode:
Uvěr půjčka rozdíl