Půjčky do 80000

Obchodní podmínky Uděluji společnosti Ušetř s.r.o., se sídlem Jemnická 1138/1, Praha 4, 140 00, IČ 24684295, DIČ 24684295, souhlas se zpracováním, shromažováním a uchováváním osobních údajů, kter ji poskytuji. Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Někter poskytnut údaje uveden v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platnm znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Společnost Ušetř s.r.o. si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na.
HTML:

BBCode:
Půjčky do 80000