Půjčky litomyšl

Jakmile bude státní dotace uvolněna, budou faktury dodavatel uhrazeny z těchto zdrojů a finanční výpomoc bude městu společností do 5 dnů vrácena. a) smlouva ze dne 20. ledna 98,00 Kč b) smlouva ze dne 3. března 98,00 Kč Zajistí: Jůzová usnesení č. 9/98 MěZ schvaluje změnu přechodn finanční výpomoci ve výši 300.000,- Kč, která byla schválena usn. MěZ č. 119/96 ze dne 19. 9. 1996, na příspěvek určený k financování nákupu přístrojovho vybavení pro Nemocnici Litomyšl. Zajistí: Jůzová usnesení č. 10/98 MěZ zmocuje pro rok 1998 městskou radu a předsedu finanční komise k rozhodování o dočasnm uložení volných finančních prostředků města v souladu se schváleným rozpočtem za účelem dosažení dalších příjmů tak, aby nebyla narušena likvidita města. Realizací pověřuje finanční odbor. Zajistí: Jůzová (Bulva) usnesení č. 11/98 MěZ bere na vědomí snížení hodnoty portfolia spravovanho společností Atlantik, a. s. o 8 mil. Kč. Za tyto voln finanční prostředky byla nakoupena směnka ČSOB, a. s. Zajistí: Jůzová usnesení č. 12/98 MěZ zmocuje pro rok 1998: a) starostu ke schvalování rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kč b) městskou radu ke schvalování rozpočtových opatření do výše 1 mil. Kč c) městskou radu ke schvalování rozpočtových opatření nad 1 mil. Kč po projednání ve finanční komisi. Zajistí: Jůzová usnesení č. 13/98 V souladu s usnesením MěZ č. 139/97 MěZ souhlasí s prodejem akcií VČP v počtu 2 698 ks v ceně 1.300,- Kč/akcie. Kupující SPP Bohemia, a. s. Hodonín. Zajistí: Jůzová usnesení č. 14/98 MěR souhlasí s rozdělením finančních prostředků z Programu regenerace takto: v mil. Kč Objekt Využití Vlastník Charakteristika obnovy Stát Obec Vlastník Zám. pivovar Jiráskova 133 byt B. Smetany archiv, byty obec fasáda, statika, odvodnění 1,5 1,5
HTML:

BBCode:
Půjčky litomyšl