Konstantní symbol půjčka

Tuzemský platební styk Konstantní symboly jsou čísla sloužící k identifikaci charakteru a způsobu platby (prováděn prostřednictvím banky, či jin finanční instituce). Níže uveden symboly platí od 1. března 2000 a slouží výhradně pro tuzemský platební styk, pro zúčtování s cizozemci se používají konstantní symboly jin. Omezen použití některých symbolů Někter konstantní symboly mají omezen použití a smí je používat pouze někter subjekty. Naopak občan mohou používat pouze omezenou sadu symbolů. V dalším textu budeme pro omezení používat následující zkratky: Omezení. B pouze pro banky BS pouze pro banky a orgány spojů. O i pro občany nepodnikatele Identifikace způsobu platby V tuzemskm platebním styku se číslo konstantního symbolu skládá ze dvou částí. ZZZx. ZZZ identifikuje charakter platby, poslední cifra x určuje způsob platby/zúčtování: Poslední cifra x x Popis Omezení
HTML:

BBCode:
Konstantní symbol půjčka