Vzorec výpočet úroků z půjčky

Microsoft Excel Pro výpočet úrokov doby t ve standardu ACT lze použít rozdíl dvou dat zadaných pomocí funkce DATUM. Následně se získaná doba t se ve vzorci vydělí 365 či 366. 1 Oldřich Odvárko ve sv literatuře (1, str. 19) a (2, str. 52) do úrokov doby nepočítá první den apočítá poslední den. Nicmně podle obchodních podmínek bank a předpisů ČNB pro obchodování na finančním trhu se obvykle počítá první den a nepočítá poslední den. Na výpočet úrokov doby to však nemá vliv. Základní vzorce Standard 30E/360 t 360 ( R2 R1 ) 30 ( M2 M1 ) ( D2 D1 ) D den; M měsíc; R rok; D1. M1. R1 počáteční datum; D2. M2. R2 koncov datum; n doba splatnosti kapitálu vletech, n t 360, t je doba splatnosti kapitálu ve dnech, obvykle
HTML:

BBCode:
Vzorec výpočet úroků z půjčky