Půjčka mezi společníkem a společností

Nepřímý odvozený podíl se vypočítá jako součet nepřímých podílů. Podle některých interpretací lze za spojen osoby považovat i nepřímo kapitálově spojen osoby, kdy výše jednotlivých přímých půjčka mezi společníkem a společností činí alespo 25. Jednatel, půjčka mezi společníkem a společností je současně i jediným společníkem společnosti a konkuruje si jako OSVČ, proti sobě asi žalobu nepodá. Tuto smlouvu neschválila valná hromada žalobkyně. Hlavním rizikem je však to, že fakturace jednatelem v sobě skrývá stejně jako u společníka nebezpečí, že může půjčka mezi společníkem a společností posouzeno ze strany správce daně.
HTML:

BBCode:
Půjčka mezi společníkem a společností