Půjčka společníka společnosti

Jak jsou dopady výše úroků u společníka? Můžeme zde aplikovat stejn závěry ve stanovení výše úroku jako u společnosti, nebo zde platí výjimkav 23/7 ZDP. Tedy: 1. úroky mohou být v ceně nula zápůjčka může být bezúročná vztahuje se na něj výjimka dle 23/7 ZDP 2. úroky mohou být nižší než je cena obvyklá společník jako věřitel je člen obchodní korporace a vztahuje se na něj výjimka dle 23/7 ZDP 3. úroky jsou vyší než cena obvyklá riziko je v tomto případě na straně společnosti 2. Obchodní korporace (společnost) půjčuje peníze členu obchodní korporace (společníkovi) OBCHODN Í KORPORACE (SPOLEČNOST ) Poskytnutá zápůjčka 355/221 Úroky ze zápůjčky 355/662 Případn úroky je nutno zahrnout do výsledku hospodaření toho období, ke ktermu se úrok vztahuje (časov rozlišení úroku) a nikoliv do období, kdy byl úrok zaplacen! Opět je nutno vzít v úvahu 23 odst. 7 ZDP o cenách obvyklých. Výjimka se na tento případ však již nevztahuje! Z toho vyplývá: 1. v případě bezúročnosti by musela společnost uspokojivě doložit, proč je zápůjčka neúročená v opačnm případě je nutno dodanit úrok do ceny obvykl RIZIKO 2. to sam se použije v případě, že úrok bude nižší než je cena obvyklá RIZIKO 3. v případě, že úrok bude vyší než v ceně obvykl nebude asi správce daně nic namítat ČLEN OBCHODN Í KORPORACE (SPOLEČN ÍK) 1. společníkovi vzniká v případě bezúročn zápůjčky MAJETKOV Ý PROSP ĚCH, který však není předmětem daně ( 3 odst. 4 písm. j) ZDP pro fyzick osoby, 18 odst. 2 písm. f) ZDP pro právnick osoby) společník tedy nemusí v případě bezúročn zápůjčky majetkový prospěch dodaovat 2. v případě, že úrok je nižší než je cena obvyklá riziko je v tomto případě na straně společnosti 3. v případě, že úrok je vyší než je cena obvyklá pokud bude společníkem podnikatel FO nebo PO RIZIKO obhajitelnosti vysokých úroků v nákladech (nutno brát v úvahu opět test nízk kapitalizace). Publikováno / Tma: Společnost s ručením omezeným / Žádný komentář » Navigace pro příspěvky DPH zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop) Institut nespolehlivho plátce.
HTML:

BBCode:
Půjčka společníka společnosti