Výpočet půjčky vzorec

Tento článek obsahuje souhrn základních vzorců finanční matematiky. Pokud si chcete spíše spočítat úroky navašem účtu, použijte raději naše finanční kalkulátory. Finanční kalkulátory Při odvozování základních vzorců pro výpočet složenho úročení můžeme vyjít znásledujícího zadání. Mějme investiční nástroj nebo spořicí účet, který zhodnotí vklad úrokovou mírou p za jedno období. Nakonci každho období se úrok připíše kjistině (kapitalizace) takže se od následujícího období tak úročí. Přepokládejme, že počáteční jistina (tj. jistina napočátku prvního období) bude j0 anakonci každho období vložíme (nebo odebereme) částku a. Bude nás zajímat jistina nakonci n-tho období. Zavedeme úročitel rp1, takže úrok zpočáteční jistiny nakonci 1.období bude roven j0r. Jistina nakonci 1.období tedy bude j1 j0r a Podobně jistina nakonci 2.období bude j2 j0r 2 a r a. Obecně tedy jistina nakonci n-tho období bude jn j0r n a r n-1 a r n-2 a. Takže kde jnjejistina nakonci n-tho období, j0jepočáteční jistina, rjeúročitel definovaný jako r p 1, přičemř p jeúroková sazba, njepočet období, ajepravidelný vklad. Přiodvození vzorce (1) jsme předpokládali, že pravideln vklady a jsou prováděny nakonci každho období ( polhůtní, neboli dekurzivní platby). Můžeme však předpokládat, že platby jsou prováděny nazačátku každho období ( předlhůtní, neboli anticipativní platby). Vzorec pro výpočet jistiny nakonci n-tho období pak bude. Vzorce (1) a(2) si můžete vyzkoušet vnásledujícím kalkulátoru. Ve vstupním poli typ plateb se určuje, který zevzorců bude použit. Další podrobnosti ktěmto výpočtům najdete níže. Tyto vzorce jsou tak předprogramovány vExcelu, kde však mají poněkud jinou logiku používání znamnek. Hodnoty počáteční jistiny apravidelnho vkladu mají obrácená znamnka než hodnoty kter používáme přinašem odvozením. Abychom dostali stejn výsledky, musíme jednotliv parametry vkládat se znamnky podle následující tabulky. Názvy funkcí se liší podle jazykov mutace: Česky: jn BUDHODNOTA (p; n; -a; -j0; Typ) Anglicky: jn FV(p; n; -a; -j0; Typ) kde Typ
HTML:

BBCode:
Výpočet půjčky vzorec