Předčasné splacení půjčky 2011

Furthermore, Article 2(1) and 2(2) of Decision ECB/2006/ 30 of 30 December 20 06 on Banka Slo ve nije's paying-up of capital, transfer of foreign reserve assets and contribution to the European Central Bank's reserves and provisions (6 ) lay down that Banka Slovenije, which will be a participating NCB from, is under an obligation to p ay u p the r emai ni ng share of its subscription to the ECB's capital in order to arrive at the amount shown next to its name in the table in Article 1 of Decision ECB/2006/22, taking into account the expanded capital key. Rozhodnutí ECB/2003/18 ze dne 18. prosince 2003 o opatřeních nezbytnýc h k e splacení z á kl adního kapitálu Evropsk centrální banky zúčastněnými národními cent rálními bankami (1 ) stanovilo, jakým způsobem a v jak výši mají dne 1. ledna 2004 národní centrální banky člen ských států, kter přijaly euro (dále jen zúčastněn národní centrální banky ), splatit z á kl adní kapitál Evropsk cent rální banky (ECB). Decision ECB/2003/18 of 18 December 2003 laying down the measures necessary for the payingup of the European Central Banks capital by the participating national central banks (1 ) determined how and to what extent the national central banks (NCBs) of the Member States that have ad.
HTML:

BBCode:
Předčasné splacení půjčky 2011