Půjčka svobody

Řada znich, pokud například kupujete zboží na splátky, ale vystačí pouze stím, co do žádosti sami uvedete. Navýšit si příjem o pár tisícovek je tak poměrně snadn, pamatujte ale na to, že se tak vystavujete riziku stíhání za úvěrový podvod i vpřípadě, že závazky řádně splácíte. Úvěrov společnosti se ale nezajímají jen o vaše příjmy. Jde jim totiž především o vaši bonitu jinak řečeno o schopnost splácet. O tom, jestli jste či nejste bonitní, přitom nerozhoduje, kolik každý měsíc berete, ale i částka, kterou pravidelně utratíte. Vpraxi byste tedy měli sečíst a do žádosti uvst opravdu všechny pravideln výdaje na bydlení, jídlo a podobně. Přiznat byste měli i počet vyživovaných dětí a samozřejmě tak všechny úvěry, kter aktuálně splácíte. Nezamlčujte úvěry Banky i další finanční instituce by se totiž kromě bonity měly zajímat i o vaši úvěrovou historii zda už nějaký úvěr nebo dokonce úvěry máte, kolik dohromady dlužíte, ale i jak jste na tom splatební morálkou. Pokud si půjčujete v bance, lehce si vás prověří vúvěrových registrech. Stejně tak sahají do registrů i někter nebankovní úvěrov společnosti. A podle statistik si žadatele začínají prověřovat stále pečlivěji dokazují to jak rostoucí počty dotazů do registrů, kter loni přesáhly hranici tří milionů, tak i rostoucí počet zamítnutých žádostí o úvěr. Zatímco v září roku 2015 evidoval Bankovní a Nebankovní registr klientských informací 648 tisíc odmítnutých žádostí, v září 2016 to bylo již tměř 661 tisíc odmítnutých žádostí. Pořád se ale najde řada nebankovních poskytovatelů, kteří sregistry nespolupracují informace o svých klientech neposílají a žadatele o půjčku si vnich ani neprověřují. Zavedenou praxi by te mohl změnit nový zákon o spotřebitelskm úvěru, který nabyl účinnosti prvního prosince. Zavádí nová, pro poskytovatele úvěru citelně přísnější pravidla, pokud se prokáže, že si dostatečně neprověřil schopnost klienta splácet. Dosud platilo, že vtakovm případě se úvěrová smlouva zrušila, klient neplatil žádn sankce, zárove ale musel celý dluh najednou splatit. Podle nových pravidel už ale bude moct vypůjčenou částku bez úroků a sankcí splácet ne najednou, ale podle svých možností. Na povinnosti klientů přiznat barvu, pokud jde o starší úvěry či výši příjmů, ale ani nový zákon o úvěrech nic nezmění.
HTML:

BBCode:
Půjčka svobody