Pujcim na smenku plzen

Bez poplatku a bez podvodu nonstop do 24 hodin. Chcete-li rychle získat peníze, tak jedním z řešení je půjčka na směnku. U směnek rozlišujeme cizí a vlastní. Směnkou rozumíme cenný papír, ve kterm výstavce slibuje zaplacení určit osobě ( v tomto případě jde o směnku vlatní nebo dá příkaz jin osobě zaplatit směnečnou částku (v tomto případě směnka cizí). Směnky musejí být vystaveny ve formě, která je předepsaná zákonem a musejí obsahovat všechny náležitosti potřebn pro platnost směnky. Chybí-li ve směnce některá z náležitostí, potom je směnka neplatná. Když výstavce slibuje zaplacení směnky v určitý čas a místě - jedná se o směnku vlastní. Je-li přikázáno třetí osobě vyplacení směnky v určitm čase a místě pak jde o směnku cizí. Nepřejetí, nebo neplacení směnky, musí být formou veřejn listiny. Pří půjčování na směnku platí že je třeba půjčku dobře zvážit, protože osoby podepisující směnku se stávají dlužníky a při neschopnosti splácet úvěr může dojít k exekuci majetku. Půjčky na směnku Půjčit si není snadn. Obzvláš v době krize. Bankovní společnosti se nechtějí vázat na sv klienty horentními sumami. Jak tuto nemilou situaci co nejlpe vyřešit? Výchozím bodem by mohla být půjčka na směnku. Co je to ta směnka? Směnka je cenný papír, který umožuje držiteli domáhat se po dlužníkovi zaplacení stanoven peněžní sumy v konkrtně stanovenm čase a místě. K těmto pokynům se dlužník zavázal při podpisu na směnku. Jedná se tedy o platební a úvěrový nástroj, jenž rozvíjí vztah dlužníkem a věřitelem. Směnka přináší majiteli celou řadou výhod. Nespornou výhodou směnky je vymahatelnost. Vymahatelnost půjčky na směnku je jednoduchá a rychlá. Majitel směnky může v případě konfliktu domáhat svých práv, a to prostřednictvím doložení směnky. Může tak učinit, jak soudu, tak prostřednictvím rozhodčího řízení. Soud vydá platební rozkaz. Dlužník má pak 3 dny na uhrazení dlužn částky a náklady soudního řízení. Nevýhodou může být u tto půjčky vyší úrok. Před podpisem si pečlivě prostudujte pokyny stanoven ve smlouvě. U půjčky na směnku musí směnka obsahovat: údaj splatnosti údaj místa, kde má být placeno bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu označení, že jde o směnku, pojat do vlastního textu listiny a vyjádřen v jazyku, v kterm je tato listina sepsána jmno toho, kdo má platit (směnečníka) jmno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno podpis výstavce místo a datum a vystavení směnky. Hodnocení článku: 4.4/ 5 hvězdiček - publikoval Ing. Jiří Olaf, Aktualizováno 10. červenec 2012.
HTML:

BBCode:
Pujcim na smenku plzen