Rychla web pujcka

Dbáme samozřejmě na profesionální vystupování a jednání v souladu s dobrými mravy a snažíme se vždy maximálně vyjíst vstříc každmu klientovi, který se dostal do finanční tísně. V případě, že je klient 35 dní v prodlení se splácením, je pohledávka společnosti JK Financial s.r.o. postoupena k inkasní agentuře, která již v tto záležitosti jedná svým vlastním jmnem. Pokud klient nekomunikuje, pohledávka je vymáhána soudní cestou. Důsledky nesplácení Před podáním žádosti o půjčku je velmi důležit, aby každý klient nejdříve zvážil, zda je schopen sv závazky řádně splatit. I přesto, že naše společnost JK Financial s.r.o vždy u každho klienta vyhodnocuje platební schopnost, ovšem na základě informací, kter nám klient sám poskytne. Je tak pouze v režii klienta, aby si řádně promyslel, zda je schopen nadále sv závazky plnit v opačnm případě klient musí počítat s následky vyplývajícími s nesplácením svých závazků. V případě, že nastane situace, kdy klient není schopen splatit sv závazky včas, je na místě zavolat na zákaznickou linku a domluvit se na řešení cel situace. Na základě Smlouvy o zápůjčce jsou následky plynoucí s nesplacením zápůjčky následující, pokud se klient dostane do prodlení se splácením, je mu účtováno penále z prodlení 14 ze zapůjčen částky každých 7 dní prodlení, a to za prvních 29 kalendářních dnů, 35. den je klientovi účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 50 ze zapůjčen částky, mimo jin je Klient povinen uhradit sankční poplatek za úkony spojen s vymáháním pohledávky a to je 500 Kč za každou odeslanou upomínku formou dopisu. Pohledávka je následně postoupena k vymáhání inkasní agentuře. Je potřeba si uvědomit, že takov vymáhání může skončit exekucí a původní částka se může několikanásobně navýšit. Vešker informace nalezne klient ve Smlouvě o zápůjčce. JK Financial s.r.o. Hálkova 1406/2, 120 00, Praha 2 - Nov Město. Tel.: E-mail: IČ organizace).
HTML:

BBCode:
Rychla web pujcka