Pujčky bez občanství

Předání osobních údajů Zájemce do jiných států Zájemce výslovně souhlasí, že jeho osobní údaje v rozsahu uvedenm v tomto Souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce mohou být předávány Poskytovatelům, dalších správcům a Zpracovatelům do jinho členskho státu Evropsk unie a do Spojených států amerických. Odvolání souhlasu Zájemce může kdykoliv odvolat souhlas udělený za účelem Marketingovho oslovování Zájemce prostřednictvím elektronických prostředků. Odvolání může Zájemce provst písemným oznámením doručeným správci (VOLSOR, Poskytovatel nebo jiný správce jehož se odvolání týká. Prohlášení zájemce Zájemce prohlašuje, že byl ve smyslu ustanovení 11 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování svých osobních údajů a o svých právech a povinnostech, rovněž jako o právech a povinnostech společnosti VOLSOR ).
HTML:

BBCode:
Pujčky bez občanství