Účtování půjčky zaměstnanci

Příloha č. 2 Postupy účtování pro podnikatele Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy Čl. I Úvodní ustanovení (1) Účtová třída 3 obsahuje: a) Pohledávky z obchodních vztahů, tj. dlouhodob a krátkodob pohledávky za odběrateli a poskytnut zálohy dodavatelům, s výjimkou záloh na dlouhodobý majetek (skupina 31). Rozlišení na dlouhodob a krátkodob pohledávky ve vztahu k dohodnut lhůtě splatnosti se zajistí na analytických účtech k jednotlivým účtům. b) Krátkodob závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodob závazky vůči dodavatelům a přijat krátkodob zálohy od odběratelů (skupina 32). c) Zúčtování se zaměstnanci ze.
HTML:

BBCode:
Účtování půjčky zaměstnanci