Účtování půjčky společníka

Obvyklou cenu peněz či obvyklým úrokem je možn vymezit jako úrok, který by byl sjednán mezi nezávislými osobami vběžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. Jana Vítková a Jan Molín doporučují například disponovat nabídkou banky (popř. jinho subjektu) týkající se obdobn výše úvěru (půjčky splatnosti, zajištění atp. To ostatně potvrzuje iJindřich Mejvald, vedoucí oddělení daně zpříjmů právnických osob Finančního ředitelství vPraze : Pokud společnost a společník uzavřou smlouvu oúvěru, kde bude sjednán úrok ve výši úroku poskytujícího bankou vmístě sídla dlužníka vdobě uzavření smlouvy (spřihldnutím kdlce úvěru je tento postup vsouladu se zákonem odaních zpříjmů iobchodním zákoníkem. Dodává, že pro případnou daovou kontrolu musí být pak daový subjekt schopen prokázat onu výši úroku poskytovanho bankou vdanm místě a čase. To zcela jistě nebude činit potíže. Banky vsoučasn době veřejně prezentují sv úvěry včetně podmínek, za kterých je poskytují. Dílčím vodítkem pro zjištění ceny peněz na trhu může být například tak statistika publikovaná Českou národní bankou, aktuálně viz např. publikace Měnová statistika ze září 2010 (viz tabulka 10, bod 4.). Obchodněprávní konsekvence Vpraxi je však častým případem, kdy společník společnosti sručením omezeným je současně jednatelem, popř. členem orgánu takov společnosti. Tady je nutn postupovat rovněž vsouladu sustanovením 196a odst. 1obchodního zákoníku. Společnost totiž může uzavřít smlouvu oúvěru nebo půjčce sjednatelem, členem dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jmnem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, jen s předchozím souhlasem valn hromady a jen za podmínek obvyklých vobchodnímstyku. Na článku spolupracovali Jana Vítková a Jan Molín, daoví poradci společnosti MIVO s.r.o. Foto: m.
HTML:

BBCode:
Účtování půjčky společníka