Půjčka od státu

Právní norma: společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedenm Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185435. Korespondenční adresa: Těšnov 1059/1 110 00 Praha 1 Nov Město datová schránka: 3mf6pub e-mailová adresa: Bankovní spojení Kouzeln půjčky: Banka:Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu: kd banky:0300 variabilní symbol rodn číslo klienta Důsledky nesplácení půjčky Jsme si vědomi toho, že se každý z nás může dostat vlivem negativních situací do problmů se splácením půjčky. V tomto případě doporučujeme, abyste nás obratem kontaktovali a domluvili se na individuálním způsobu uhrazení Vašich závazků. Jsme Vám k dispozici v pracovní dny od 8:30 do 17:30 na e-mailu. Individuální splátkový kalendář. V případě, že nejste schopni dodržet termín splatnosti půjčky ani po prodloužení splatnosti půjčky, je možn s námi dohodnout individuální splátkový kalendář. Splátkový kalendář Vám nijak nenavýší Vaši dlužnou pohledávku, výrazně Vám však sníží Váš osobní scoring (úvěrový rating). V případě, že nedodržíte dohodnutý termín splatnosti půjčky, bude společnost KOUZELN Á PŮJČKA postupovat dle platných zákonů Česk republiky, tj. pohledávka bude vymáhána soudní cestou prostřednictvím obecních soudů. Vaše dlužná pohledávka se pak navýší o soudní poplatky, případně poplatky exekutora. Informace ve smyslu 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení sporů ze Smlouvy o půjčce. Název: Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu. Sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, PSČ Informace ve smyslu čl. 14 nařízení Evropskho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) Platforma pro řešení spotřebitelských sporů online.
HTML:

BBCode:
Půjčka od státu