Central system půjčky

Poklad v Nrodn bance eskoslovensk rychle narstal: 1925 je deponovno 41 tun zlata, v roce 1930 ji 69 tun, 1935 necelch 100 tun. V roce 1938 stt disponoval 112 tunami zlata, a v dob Mnichova 94,771 tuny. Vt st ve zlatch slitcch, asi ptina v mincch. Z tohoto mnostv bylo 6336 kg v republice a 88 433 kg deponovno v Anglick bance v Londn. Vlen kapitola eskoslovenskho mnovho zlata je velmi smutn. Vrtila se jen mal st. Po 2. svtov vlce Povlen eskoslovensk republika shromdila do roku 1989 vce ne.
HTML:

BBCode:
Central system půjčky