Předčasné splacení půjčky

Autor: Zbyněk Drobiš 00:00 Kategorie: Hypotky 3komentáře Tagy: náhrada nákladů zákon o spotřebitelskm úvěru spotřebitelský úvěr předčasn splacení poplatky Zákon ospotřebitelskm úvěru poskytuje spotřebiteli právo na předčasn splacení spotřebitelskho úvěru. Jakým způsobem zákon upravuje tuto problematiku? Jak může spotřebitel sv právo uplatnit? Jak zákon káže Zákon ospotřebitelskm úvěru vymezuje vustanovení 15, že spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelskho úvěru. Zákon dále stanovuje, že vpřípadě předčasnho splacení spotřebitelskho úvěru má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelskho úvěru ovýši úroku a dalších nákladů, kter by byl spotřebitel povinen platit vpřípadě, kdy by nedošlo kpředčasnmu splacení spotřebitelskhoúvěru. Právo spotřebitele Jak stanovuje idůvodová zpráva ktomuto zákonnmu ustanovení, spotřebiteli se tak přiznává právo vyrovnat sv závazky kdykoli před datem splatnosti, kdy spotřebitel je taktž oprávněn na poměrn snížení celkových nákladů úvěru za zbývající dobu platnosti úvěrov smlouvy. Česká obchodní inspekce je jedním zdozorových orgánů voblasti spotřebitelských úvěrů, přečtěte si rozhovor sJiřím Fröhlichem: Jiří Fröhlich: Pokud RPSN není správně uvedena, může dlužník žádat snížení úvěrových splátek. Jiří Fröhlich: Zprostředkovatel porušují zákon oúvěrech. Odškodnění věřitele Vpřípadě, že spotřebitel uplatní předčasn splacení spotřebitelskho úvěru, vzniká věřiteli právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, kter mu vznikly vpřím souvislosti spředčasným splacením. Zákon ospotřebitelskm úvěru však stanovuje, že výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 zpředčasně splacen části celkov výše spotřebitelskho úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelskho úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 zpředčasně splacen části celkov výše spotřebitelskhoúvěru. Zákon ospotřebitelskm úvěru zárove deklaruje, že náhrada těchto nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasnho splacení do skončení spotřebitelskhoúvěru. Zákon dále vymezuje situace, kdy věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasn splacení, a to konkrtně: pokud splacení bylo provedeno vrámci plnění zpojistn smlouvy určen kzajištění splacení spotřebitelskhoúvěru; vpřípadě přečerpání; nebo pokud splacení bylo provedeno vobdobí, pro kter není stanovena pevná úrokovásazba. Tip: Úvěr přes drahou telefonní linku? Zakázáno Vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme vpřípadě nejasností ohledně předčasnho splacení úvěru a stím spojených nákladů, či při sporu svěřitelem konzultovat správníkem kposouzení veškerých aspektů vašeho případu sohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotn legislativy. Anketa Využíváte spotřebitelsk úvěry? Ano, často. (4) Ano, občas. (0) Ne, ale uvažuji o tom. (1) Ne, a neuvažuji o tom. (8) Celkem hlasovalo 13čtenářů Reklama.
HTML:

BBCode:
Předčasné splacení půjčky