Telefonní půjčka

Při dodržení stanovených limitů a pravidel je lze čerpat a splácet opakovaně. Představují tedy pružnou finanční rezervu, která je na zavolání převedena do 24hodin na klientův bankovní účet. Úročena je přitom vždy pouze vypůjčená částka. Pokud klient půjčku nečerpá, neplatí žádn úroky ani poplatky. Sohledem na specifick vlastnosti obou produktů unich není stanovena doba splatnosti, ale pouze minimální výše měsíčních splátek (COFIDIREKT 799Kč měsíčně, COFIFLEXI 1200 Kč 2100 Kč měsíčně podle výše vyčerpan částky). Maximální výše splátky není stanovena a půjčku lze kdykoliv bez jakýchkoliv sankcí a poplatků splatit. Vypůjčen peníze jsou spláceny zbankovního účtu klienta na základě svolení kinkasu. Koběma produktům lze sjednat úvěrov pojištění. Je sice komplexní, tzn. že pokrývá riziko smrti, trval invalidity, dlouhodob pracovní neschopnosti iztráty zaměstnání, ale půjčku notně prodraží pojistn činí 0,65 měsíčně zcelkov dlužn částky. Je tedy třeba zvážit, zda se vda.
HTML:

BBCode:
Telefonní půjčka