Půjčka úrok obvyklý

Společnost s.r.o. bude založena s minimálním základním kapitálem a potřebuje finanční prostředky na nákup nemovitosti (jednotky). Společník s.r.o. fyzická osoba, nepodnikatel půjčí společnosti potřebn peněžní prostředky. Jak bude mít výše uvedená transakce dopady do daně z příjmů? ZALOŽEN Í SPOLEČNOSTINIM ÁLNÍM ZÁKLADN ÍM KAPIT ÁLEM. Minimální vklad společníka společnosti s ručením omezeným je ve výši 1 Kč bude-li mít tedy společnost pouze jednoho společníka je dle ZOK minimální výše základního kapitálu tak jen 1 Kč. V praxi se však nedoporučuje mít takto nízký základní kapitál. Dle 68 ZOK v případě.
HTML:

BBCode:
Půjčka úrok obvyklý