Peníze půjčka smlouva

Vzva k vrcen vypjen vci Smlouvou o vpjce vznikne vypjiteli prvo vc po dohodnutou dobu bezplatn uvat. Vypjitel je povinen vc vrtit, jakmile ji nepotebuje, nejpozdji vak do konce stanoven doby zapjen. Pokud tak vypjitel neuin, zasl ten kdo vc pjil Vzvu k vrcen vypjen vci.
HTML:

BBCode:
Peníze půjčka smlouva